Niektoré druhy teplomilnej zeleniny sa neodporúča pestovať  spoločne v jednom skleníku, pretože majú rozdielne požiadavky na teplotu, vzdušnú vlhkosť  a intenzitu slnečného žiarenia. Ak máme iba jeden skleník, ktorý je však vybavený dverami v každom čele, môžeme si ho rozdeliť  v strede prepážkou a vznikne nám tak skleník s dvoma časťami, v ktorých môžeme individuálne  prispôsobovať podmienky na pestovanie rôznych druhov zeleniny (napríklad v jednej časti môžme pestovať rajčiny a v druhej uhorky).