Ako vybrať vhodné umiestnenie pre skleník?

    Značná časť úspechu pestovania spočíva v orientácii skleníka. Ak skleník používame od skorej jari do neskorej jesene, odporúča sa umiestniť pozdĺžnu os skleníka v smere východ – západ, pričom strany sú natočené na sever a juh. Ak by sme chceli používať skleník predovšetkým v lete, orientácia nie je dôležitá. Musíme mať však na pamäti, aby sme skleník neumiestnili do tienistých miest a do blízkosti vysokých stromov, kde hrozí riziko poškodenia a znečistenia (predovšetkým pri prudkom vetre). Nemalú pozornosť by sme mali venovať aj sklonu terénu a podložiu, predovšetkým s ohľadom na potrebnú  hĺbku pre ukotvenie skleníka, a tým aj jeho celkovú stabilitu.

 

Sklenik - umiestnenie v zahrade