Betónové základy alebo  iba ukotvenie ?

    Pri výbere ukotvenia skleníka je potrebné si uvedomiť, že základy prenášajú tlak celej stavby na podložie. V prípade, že sa rozhodneme pre skleník, ktorého plášť bude tvoriť sklo, budeme musieť  uvažovať o zapustených, najlepšie betónových základoch do tzv. nezamŕzajúcej hĺbky (závisí od vlastností pôdy, optimálne do 60 – 100cm) či už po celom obvode, alebo minimálne v určitých bodoch (rohy skleníka  a minimálne v strede po jeho dĺžke a šírke).

    Pokiaľ sa rozhodneme pre skleník, ktorého plášť bude tvoriť polykarbonát, nie je nevyhnutne potrebné  pripraviť zapustené betónové základy, ale môžeme zvažovať iba tzv. piloty  (buď betónové alebo z iného druhu materiálu, ako napr. kov, plast a pod.) alebo pásové, ktoré sú po celom obvode skleníka a môžu byť zhotovené z rôznych druhov materiálu (tehly, betónové dosky a tvárnice, kovový rám, drevo a pod.)

 

skleník - ukotvenie, základy